1. прикачете снимка за пример, описание или допълнение на проекта
  2.